ISO OHSAS 18 001 : 2008           

ISO  EMS 14 001 : 2005                

ISO  QMS 9 001:2001

 

Poskytujeme pomoc při zavedení systému řízení BOZP v souladu s normou 18 001:2008 (OHSAS). 
Zavádění systému je v dnešní době populární a pro mnoho firem i nevyhnutný krok k získání IMAGE a možnosti prosadit se na trhu. Naši pracovníci Vám poskytnou odbornou pomoc a usnadní zavedení. 

Každá společnost, která zavede OHSAS, získává:

1.     větší šanci v získání státních zakázek

2.     zlepšení IMAGE společnosti (firmy)

3.     zvýšení motivace zaměstnanců a vyvolání příznivého dojmu u potencionálních zaměstnanců

4.     vyjasnění odpovědností zaměstnanců na různých pozicích

5.     snížení rizika vzniku pracovních úrazů


Účelem je také vyhledání a zejména řízení rizik spojených s BOZP, zavedení bezpečných pracovních postupů a ochrana zdraví zaměstnanců při práci. 

EMS

Poskytujeme pomoc při zavedení systému ochrany životního prostředí podle normy ISO 14 001 : 2005. Standardizovaný systém řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14 001 přináší společnostem (firmám):

1.     posílení eko - image

2.     splnění podmínek klientů - tržní výhoda

3.     obranu proti nařčení z eko - dumpingu

4.     minimalizace eko rizik

5.     pro - aktivní přístup k ochraně ŽP


QMS

Poskytujeme pomoc při zavedení systému jakosti podle normy ISO 9 001 : 2001.