Mgr. Magdaléna Mruškovičová, tel: 724 762 044, mejl: reality.artumes@seznam.cz

Mgr. Magdaléna Mruškovičová, tel: 724 762 044, mejl: reality.artumes@seznam.cz

původní profesní zaměření: psychologie, sociální práce, management (Filosofická a Pedagogická fakulta )