Etický kodex

 

ETICKÝ KODEX REALITNÍHO MAKLÉŘE

Společnost Artumes, s.r.o.

Tento Etický kodex je platný od 1.1.2015 (dále jen „kodex“)

 

1.

Cílem tohoto kodexu je podpořit a upevnit hodnoty a cíle společnosti Artumes, s.r.o., propagovat její dobré jméno a kvalitu služeb a stanovit jasná pravidla etického a profesionálního jednání makléřů Artumes, s.r.o. (dále jen „makléř“) při výkonu své podnikatelské činnosti.

2.

Makléř vždy dodržuje právní předpisy České republiky.

3.

Makléř jedná vůči klientům i ostatním osobám, se kterými přijde do styku prostřednictvím Artumes, s.r.o.,  vždy čestně a na základě úcty a slušného jednání.

4.

Makléř pravdivě informuje a vyhýbá se nepravdám a nečestným či podvodným praktikám. Makléř jedná tak, aby klienta nepoškodil.

5.

Makléř nikdy nesmí jednat tak, aby se neoprávněně obohatil nebo získal neoprávněný prospěch.

6.

Makléř jedná tak, aby hájil a propagoval dobré jméno Artumes, s.r.o. a aby nepoškodil dobrou pověst Artumes, s.r.o.

7.

Makléř poskytuje jen takové služby a informace, které odpovídají jeho zkušenostem, znalostem, vzdělání a je vždy připraven odkázat klienta na příslušné odborníky.

8.

Makléř se v žádném případě nedopustí nekalého jednání, nedopustí se „nekalých soutěží“ a je vždy plně loajální vůči Artumes, s.r.o.