Našim klientům rádi předložíme reference k jednotlivým projektům.

 

Výběr některých referencí z oblasti BOZP a PO:

Název zakázky:

Obalovna asfaltových směsí Kladno, Dubí

Objednatel/Zadavatel:

PKB a.s.

Václavské náměstí 831/21, Praha 1

Termín realizace:

2.12.2013 – 6.5.2014

Rozsah zakázky:

Komplexní služby koordinátora BOZP na staveništi

 

Název zakázky:

Rekonstrukce depozitáře Kutná Hora - Hlouška

Objednatel/Zadavatel:

Národní památkový ústav, Valdštejnské nám.3, Praha 1

Termín realizace:

od 1.11.2009 do1.7.2013

Rozsah zakázky:

Komplexní služby koordinátora BOZP na staveništi

 

Název zakázky:

Poradenství v BOZP a PO

Objednatel/Zadavatel:

1 VE s.r.o. 

Moravská 37, 120 00 Praha 2

 

Termín realizace:

Od 1.5.2014 - trvá

Rozsah zakázky:

Komplexní služby OZO v BOZP a PO

 

Název zakázky:

II/409 Panské Dubenky – most ev. č. 409-016

Objednatel/Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Termín realizace:

4/2012 – 11/2012

Rozsah zakázky:

Komplexní služba koordinátora BOZP na staveništi

 

 

 

Název zakázky:

Poradenství v BOZP a PO

Objednatel/Zadavatel:

PKB a.s.

Václavské náměstí 831/21, Praha 1

Termín realizace:

1.1.2013 - trvá

Rozsah zakázky:

Komplexní služby koordinátora BOZP na staveništi

 

 

Název zakázky:

II/404 Luka nad Jihlavou - průtah

Zadavatel:

Objednatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Koordinátor CV s.r.o., Málkov 37, Chomutov

Termín realizace:

Duben 2012 – duben 2013

Rozsah zakázky:

Komplexní služby koordinátora

 

 

Název zakázky:

Rekonstrukce silnice III/2627 Volfartice mosty 2627 – 3,7

Objednatel/Zadavatel:

TEGO cz. s.r.o.   

 Nová Paka  

 KSSLK, p.o.  (investor)

Doba trvání:                                   

8 měsíců

Rozsah zakázky:

Komplexní služby koordinátora BOZP na staveništi